ไปที่ส่วนข้อมูลหลักยินดีต้อนรับ คุณไม่ได้ล็อกอิน ล็อกอิน เริ่มต้นส่วนข้อมูลหลัก รูปแบบที่พิมพ์ได้ ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ Cookies are not enabled on your browser. Please enable cookies in your browser preferences and refresh your browser to continue. 

ข้อตกลงเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนตัว 

ภาษา 
แมริออทกรุ๊ป ซึ่งได้แก่บริษัทแมริออท อินเตอร์ชั่นแนล และบริษัทในเครือ ("แมริออท") จะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณส่งมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงานของเรา  การส่งใบสมัครงานและ/หรือส่งข้อมูลส่วนตัวหมายความว่าข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่มอบให้จะได้รับการโอนไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และอาจได้รับการโอนไปยังประเทศเพิ่มเติมนอกเหนือจากประเทศที่พักอาศัย เพื่อการพิจารณาว่าจ้างงาน และข้าพเจ้ารับทราบว่าสามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกเมื่อตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน