Przejście do sekcji głównej zawartości.Nie zalogowano. Zaloguj się Początek sekcji głównej zawartości. Format do druku Nie można ukończyć czynności. Cookies are not enabled on your browser. Please enable cookies in your browser preferences and refresh your browser to continue. 

Umowa o prywatności 

Język 
Grupa Marriott, w skład której wchodzi Marriott International Inc. i jej spółki stowarzyszone („Marriott”), zobowiązuje się do wykorzystania przesłanych przez Pana (-nią) danych osobowych w sposób zgodny z wytycznymi naszej Polityki prywatności dotyczącej osób aplikujących.  Składając swoją aplikację i/lub przekazując dane osobowe, niniejszym uznaję, że przekazane przeze mnie informacje zostaną przesłane do Stanów Zjednoczonych oraz mogą także zostać przekazane do dalszych krajów, innych niż mój kraj zamieszkania, w związku z procesem rekrutacji. Przyjmuję również do wiadomości, że mam prawo w dowolnym momencie skorzystać z praw przysługujących mi na mocy postanowień Polityki prywatności dotyczącej osób aplikujących.