Pergi ke seksyen kandungan utama.Selamat datang. Anda tidak merakam masuk. Rakam Masuk Permulaan seksyen kandungan utama. Format Boleh Cetak Tindakan ini tidak boleh diselesaikan. Cookies are not enabled on your browser. Please enable cookies in your browser preferences and refresh your browser to continue. 

Persetujuan Peribadi 

Bahasa 
Kumpulan Marriott, yang merangkumi Marriott International, Inc. dan syarikat-syarikat sekutunya (“Marriott”), akan menggunakan Data Peribadi yang anda serahkan selaras dengan Dasar Privasi Pemohon kami.  Apabila saya mengemukakan permohonan saya dan/atau menyerahkan Data Peribadi saya, saya faham bahawa maklumat yang saya berikan ini akan dihantar ke Amerika Syarikat dan juga mungkin dihantar ke negara-negara selain negara kediaman saya, supaya permohonan pekerjaan saya dapat dipertimbangkan. Saya juga faham bahawa saya boleh melaksanakan hak diri saya pada bila-bila masa seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi Pemohon.